Informatii despre admiterea la profil sportiv

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PROFIL SPORTIV

2020-2021

LICEU CLASA a IX – a
Filiera vocațională, profil sportiv-Inot
SpecializareaNr.clase / nr. locuri
Instructor sportiv1 clasă / 28 elevi (f/b)

Liceul Tehnologic „Goga Ionescu” Titu beneficiaza de sala de sport proprie si acces la bazinul didactic de inot ,,Emil Rozner,, din Titu. Are o experienta de 4 ani in pregatirea in acest domeniu si prima promotie de absolventi a terminat anul acesta, avand rezultate sportive importante.

Avantaje :  

  • Pregătire sportivă inclusă în programul școlar cu profesori de specialitate                                                                                               
  • Bază materială bună în școală                              
  • Echipament sportiv existent în dotarea școlii                           
  • Deplasări cu ocazia competițiilor                                             
  • Sală de sport,bazin de inot

Materii bacalaureat:

Limba și literatura română

Istorie, 

Proba 3: la alegere geografie, psihologie, logica si argumentare, economie, filozofie

Inscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza in perioada 2 – 5 iunie 2020 la secretariatul liceului intre orele 9-14.

Dosarul candidatilor trebuie sa cuprinda:

a) avizul medical, cu specificația  „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie);

b) adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie);

c) pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au media generală cel puțin 7 (șapte) la disciplina educație fizică/pregătire sportive practică din clasele V-VIII;

d) un  document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa-inot (condiţie eliminatorie):

I. carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali  (în copie conformă cu originalul);

II. adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ

cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportive pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/ scanat);

III. adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);

Pentru lamuriri suplimentare referitoare la acest document, va asteptam la secretariatul  scolii sau la numarul de telefon 0245651320.

Nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina.

%d blogeri au apreciat: